Åk 1-5

Eleverna vid Svenska Skolan i Warszawa läser svenska årskursvis. Det är 1-6 elever i varje grupp, vilket ger stora möjligheter till individualiserad undervisning.

 

Vi följer den svenska läroplanen ( Lgr11) och lokala kursplaner. Förutom att undervisa svenska integreras även svensk geografi och historia i undervisningen.

Ebba och Liv

Skönlitteratur och ordkunskap

Eleverna läser alla övriga ämnen på engelska. Vi satsar därför extra mycket på läsning av skönlitteratur samt på ordkunskap, så att den språkliga rikedomen bland barnen bibehålls och stärks.

läser i svenska skolan

Vi har tre lektioner per vecka. Utöver det har vi en rad temadagar, samt firar lucia. Året avslutas med en traditionell, svensk skolavslutning.

Eleverna får skriftliga omdömen i svenska två gånger per läsår. Föräldrar och lärare träffas dessutom för utvecklingssamtal i samband med att dessa omdömen delas ut.