Åk 11-12 (IB-programmet)

I årskurs 2 och 3 på gymnasiet (grade 11 och 12 ) läser våra elever svenska på IB-programmet. Detta är ett undervisningsprogram som förbereder eleverna för framtida akademiska studier.

Språk och litteratur

Eleverna väljer sex kärnämnen, varav ett är svenska. Det finns två IB-kurser för A-språk. Den första heter “Literature” och den andra heter “Language and Literature”.

Våra elever läser den senare kursen. Vi studerar svensk och utländsk litteratur, samt diskuterar relationen mellan språk, samhälle, kultur och media.

Universitetsbehörighet

Den elev som har läst IB-svenska får ett s.k. “Bilingual diploma”, vilket ger behörighet att söka in på såväl engelskspråkiga som svenska universitet.

Vi har två till tre 85-minuterslektioner per vecka. Eftersom vi följer IBO:s läroplan (IBO står för International baccalaureate organisation) får eleverna endast IB-betyg i svenska.

Vi har utvecklingsamtal två gånger per läsår.