Åk 9-10

Eleverna i nionde klass och första året på gymnasiet läser svenska tillsammans. Vi följer Skolverkets läroplaner (Lgr11 och Gy2011) samt lokala kursplaner. Vi använder oss av en uppsjö olika läromedel och när det gäller SO-undervisningen ligger fokus på svensk samhällskunskap och nutidshistoria.

Läsning

Liksom tidigare lägger vi stor vikt vid läsning av romaner. Efter att eleverna tidigare haft stor frihet att själva välja vilka böcker de vill läsa, introduceras en del obligatorisk läsning i årskurs 9-10. Det handlar om att ta sig an klassiker av Charles Dickens, Hjalmar Söderberg, Selma Lagerlöf, John Steinbeck, Herman Hesse m.fl.

Vi har två till tre 70 eller 80-minuterslektioner per vecka, samt en rad frilufts- och temadagar under året (däribland Lucia)

Eleverna får både svenska och amerikanska betyg från och med årskurs 6. Två gånger per år erbjuds utvecklingssamtal för barnen.