Åk 6-8

Läsning i fokus

Eleverna i årskurs 6-8 (i det amerikanska skolsystemet “Middle School”) läser svenska tillsammans. Vi följer svensk läroplan (Lgr11), med särskild fokus på läsning. Eleverna måste varje år läsa och recensera fem romaner. Vi har också fler övningar i ordkunskap eftersom det lätt blir eftersatt när man vistas i en icke svenskspråkig miljö.

elever läser

SO-undervisning

Dessa tre år ligger fokus i SO-undervisningen på den svenska historien (från Istiden till 1900-talets början). Vi strävar efter att använda texter om den svenska historien när övrig språkundervisning bedrivs (t.ex. ordkunskap, läsförståelse, skrivregler m.m.) Genom att arbeta ämnesöverskridande kan lektionstiden användas mer effektivt. (lokal kursplan)

Vi har två till tre 70 eller 80-minuterslektioner per vecka, samt en rad frilufts- och temadagar under året (däribland Lucia).

Eleverna får både svenska och amerikanska betyg från och med årskurs 6. Två gånger per år erbjuds utvecklingssamtal för barnen.