Avgifter

Skolan bygger på att föräldrarna engagerar sig i verksamheten. Då föräldrar har olika förutsättningar och intresse har vi olika roller och arbetsuppgifter att välja mellan. I anmälningsformuläret kan Du anmäla vad som passar just Dig.

Rektor och lärare  är avlönade roller, medan övriga roller bedrivs helt ideellt. Undervisningen finansieras av en årsavgift och bidrag från Skolverket.

Årsavgifter för läsår 2022/2023

Svenska programmet vid American School:

År 1-5:  5 775 PLN per barn 
År 6-10: 6 353 PLN per barn
År 11-12: 8 260 PLN per barn

Kompletterande svenska vid Canadian School:

Alla årskurser: 1 733 PLN per barn