Svenska skolföreningen

Svenska skolan i Warszawa är ett föräldrainitiativ. Skolan bildades 1992 och har sedan starten varit beroende av föräldrars engagemang.

Vi har en styrelse, som träffas vid 5 tillfällen varje år. Styrelsen anställer och har löpande kontakt med rektor och övriga lärare.

För att verksamheten ska fungera är skolan därför beroende av föräldrar som deltar i styrelsearbetet.

Styrelsen 2018-2019

Ordförande: Louise Rybring
Vice ordförande: Jenny Johannesson
Sekreterare: Elin Källqvist
Kassör: Carl Löwegren