Våra lärare

Janicke Johansen Hammer
Rektor och lärare för årskurs 6-12 vid ASW samt kompletterande svenska online.
Kontakt: svenskaskolaniwarszawa@gmail.com

Madelene Wiak
Lärare för årskurs 1-6 vid ASW
och för kompletterande svenska.
Kontakt: madwia67@gmail.com

Magda Kostrzewska
Lärare för årskurs 3-5 för kompletterande svenska.
Kontakt: m.kos@live.se